Huấn luyện an toàn lao động trên dàn khoan dầu
Huấn luyện thoát khỏi trực thăng rơi xuống biển
Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2015

Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2015

Công ty TNHH Huấn luyện & Dịch vụ Kỹ thuật An Toàn, là Đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực: Kiểm định an toàn, Huấn luyện an toàn, Tư vấn giám sát an toàn, Cung cấp nhân lực cán bộ an toàn cho các dự án, Quan trắc môi trường, Kiểm tra thử nghiệm.

Huấn Luyện An Toàn


Chúng tôi được Cục An toàn lao động cấp phép huấn luyện hầu hết những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật, bao gồm cả những công việc có yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: An toàn vật liệu nổ công nghiệp; An toàn làm việc trong không gian kín; Làm việc trên sông trên biển; Các công việc liên quan đến điện từ trường; Khảo sát địa chất; Thăm dò và khai thác khoáng sản, dầu khí.

Kiểm Định An Toàn


Công tác kiểm định an toàn lao động ngày càng được quy định chặt chẽ trong hệ thống văn bản pháp luật nhằm đảm bảo điều kiện làm việc của người lao động an toàn hơn, doanh nghiệp ít xảy ra rủi ro, tai nạn trong quá trình vận hành máy móc thiết bị.

Quan Trắc Môi Trường


Môi trường lao động (MTLĐ) gồm nhiều yếu tố như vi khí hậu (nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió, bức xạ nhiệt), ánh sáng, tiếng ồn, rung chuyển, bụi, khói, hơi khí độc, hóa chất... luôn tồn tại trong môi trường làm việc, do đó chúng ta cần thường xuyên tổ chức đo kiểm nhằm quản lý được môi trường làm việc của người lao động, phát hiện những yếu tố có hại để cải thiện điều kiện làm việc hoặc trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp, đảm bảo được an toàn sức khỏe cho người lao động.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI